Tilbage Hjem Censorvejledning
kontoruddannelserne

Fagprøven

Publikation om censors roller ved faglige prøver i EUD
Undervisningsministeriet har ladet udarbejde et arbejdshæfte og en film om råd og henvisninger
til relevante regler for prøver og bedømmelser.

Det er et ansvarsfuldt hverv at være censor, og som ny censor kan man være usikker på en række forhold
i forbindelse med at udføre hvervet.

For at støtte og vejlede censorer ved faglige prøver inden for erhvervsuddannelserne
har Undervisningsministeriet ladet udarbejde et materiale med gode råd til censorer.

Det er der kommet en internetpublikation med en video og et arbejdshæfte ud af.

Materialet findes her

 

 Kilde: www.uddannelsesnaevnet.dk/
Tilbage Hjem
Opdateret d. 28-01-2009