· Den 1. august 2006 indførtes 7-trinsskalaen i de gymnasiale uddannelser.
· På alle andre områder, hvor 13-skalaen anvendtes, blev den indført den 1. august 2007.
Hjem
Se mere her
 Esben Buchwald 2007